Bukkumvergadering 2022

Notulen 19-11-2022

Aanwezige bestuursleden: Rik Hogenkamp, Chiel Huisjes, Tom Kelder, Arjan Bosch (allen te laat)

Aanwezige Bukkumers, onder anderen: Gerrit Velthuis, Martijn Everts, Ronald Stokvis, Herben Scherpenkate, Robert Haarman, Sjoerd Klarenbeek, Koen Sloot

  1. Opening

De vergadering vangt om 19.08 uur aan. Gekozen is voor een tafel in de hoek, in klaverjasformatie. Chiel Huisjes en Rik Hogenkamp hebben daarbij het beste zicht op de rest van etablissement.

2, Agenda

De agenda wordt vastgesteld. Dat de opening dan al geweest is, is niet anders.In totaal staat 16 punten op het programma, naarmate de avond vordert worden sommige bespreekstukken aangevuld met een a, b of een c.

  1. Mededelingen

Er is wat irritatie over de moeilijke totstandkoming van een datum voor de Bukkum-vergadering. Het prikken zou punctueler moeten kunnen, zeker nu WhatsApp de mogelijkheid tot ‘peilen’ heeft geïntroduceerd. Afgesproken wordt voortaan kordater te reageren, al dan niet onder druk van een groot rood vraagteken en/of uitroepteken. Verder geen mededelingen, met uitzondering dat iedereen binnen het bestuur aangeeft ‘vol deur te gaan’. Wel vinden vooral Chiel en Tom dat bij het declareren van kilometers wat minder strikt zou moeten worden gekeken.

  1. Ingekomen stukken

Na de succesvolle kaartenactie van vorig jaar, zijn er naderhand nog verschillende bestellingen per mail binnengekomen. Die zijn echter nooit bekeken. Via deze weg wordt excuses aan Grada en Ria Bruggeman gemaakt. De kaarten zijn helaas niet meer in omloop. Op het gastenboek is niet gereageerd. Dit vooral omdat er geen gastenboek meer is. Daarnaast dit jaar geen DJ-verzoeken in de inbox, wat wel weer jammer is.

5a. Ballen

Chiel Huisjes regelt als vanouds de ballen, hoewel hij overweegt dit klusje aan Koen Sloot uit te besteden. Die heeft namelijk goed oog op de bal(len). Verder zal Chiel in contact treden met de Trefkoele. Gevraagd wordt of hij zich aan de agenda wil houden. Dat wil Chiel.

5b. Trefkoele+

Chiel Huisjes zal in contact treden met de Trefkoele+. Nu er een directeurswissel heeft plaatsgevonden en de oude beheerster is vertrokken wordt gedacht dat qua sluitingstijden misschien iets meer mogelijk is. Misschien wel één of twee uur langer open, met als voorwaarde dat dan het bier wel koud wordt gehouden

Daarnaast wordt het plan om twee winnaarstafels voor de winnaars te reserveren doorgezet. De vraag is nog even of die tafels in de zaal of buiten neergezet gaan worden. Wel met de bussen er vast op, zodat de winnaars precies weten wat hun plek is.

Chiel krijgt tenslotte als opdracht om in het gesprek met de zaalleiding ook de kwaliteit van de geluidsboxen mee te nemen.

6a. Scheidsrechters

Rik heeft al een paar scheidsrechters weten te strikken. Om een toekomstig tekort te voorkomen wordt overwogen Michel de Maar te vragen te stoppen met voetballen en zich op het fluiten te richten. Helaas voelt deze hier weinig voor.

6b. Zaaldienst

Al geregeld. Speciale vermelding voor Haar- en Noordman. Omdat het bestuur zich graag grensoverschrijdend wil opstellen wordt opnieuw op synchroniciteit gemikt. Hal 1 en Hal 2 moeten daarvoor gelijk lopen.

6c. Kleedkamerindeling

Niet iedereen heeft dit in de gaten, maar dit wordt al jaren door Rik strak geregeld.

  1. Lief en Leed

Er wordt stilzwijgend stilgestaan bij de Bukkumers en hun naasten die het toernooi het afgelopen jaar zijn ontvallen. Er wordt besloten geen namen te noemen, omdat dan de kans bestaat dat iemand wordt vergeten. Of juist iemand genoemd die nog in leven blijkt te zijn, maar zich alleen niet meer zo vaak laat zien. 

8a. Socials

De socials worden over het algemeen beheerd door Chiel. De codes voor verschillende accounts zitten in de Dropbox. In de Dropbox zit ook het wachtwoord van de Dropbox. Besloten wordt geen TikTok-account aan te maken, omdat dit ‘levensgevaarlijk’ zou zijn. Rik geeft vervolgens een presentatie over BeReal, een Frans app die vooral onder jongeren aan populariteit wint. Besloten wordt niks met BeReal te doen.

8b. Media

Arjan zal ook deze editie de persberichten maken en versturen. Gedacht wordt aan lokale en regionale media als De Dalfser Marskramer, de Stentor, de Dalfser Courant, RTV Oost, Meppeler Courant en Vechtdal Centraal. Voor verdere vragen of publieke optredens zal Chiel op eigen verzoek (weer) naar voren komen

9a. Website

Tom doet mondeling jaarverslag van de website van Bukkum. Hij legt uit dat er dit jaar vijf WordPress-updates zijn doorgevoerd. De website bestaat nog wel. De bezoekcijfers zijn dit jaar wat troebel, maar naar verwachting toch al gauw tientallen. Het idee is om eventueel ‘brekkend neijs’ sneller door te voeren, en niet pas na een jaar.

9b. Captains App

De sfeer in de Captains-app is goed, laat groepsbeheerder Rik weten. Er worden wel wat weinig Graphics Interchange Formats (afgekort GIF) gedeeld. Danny Lohuis heeft als aanvoerder van zijn team het stokje overgedragen aan Jorick Pasman. Dus zal hij ook uit de app vertrekken.

  1. The Day Before Bukkum

Alles is geregeld, wel worden extra glazen besteld. Martijn Everts laat weten dit jaar ook van de partij te zijn. Het verzoek of hij voor vuurwerk wil zorgen wordt intern in onderzoek genomen.

  1. Financiën

Penningmeester Tom heeft berekend dat er een kleine 400 euro in kas zit. Twee matige jaren, maar wel vette vis en vette kaarten. Op overheidssteun hoeft Bukkum niet te rekenen, heeft Tom uitgezocht. Volgend jaar volgt een evaluatie over de winst- en verliesrekening die dan voorligt.

12a. Poule-indeling

De indeling voor het komende toernooi is rond, legt wedstrijdleider Rik uit. Traditiegetrouw wordt het schema niet vooraf gepubliceerd, omdat iedereen dan tijdig in het ontmoetingscentrum aanwezig is. Wel kan ieder team er vanuit gaan dat zijn ploeg ook daadwerkelijk in het schema wordt opgenomen. Rik bereidt zich vast voor op kritiek van Freddy Wildvank, die vantevoren op basis van historie al een schets heeft gemaakt.

12b. Uitnodiging

Die worden verstuurd. Afgesproken wordt dat dit de 47ste van het Bukkumtoernooi wordt. Waarbij edities 45 en 46 een asterisk krijgen. Met als toevoeging: corona-editie. Tom gaat op het toetsenbord op zoek naar de asterisk.(Shift-8)

 12c. Poule A

Sfeer in Poule A is goed

12d. Poule B

Sfeer in Poule B is oké.

12e. Speelschema

Besloten wordt de shoot-outs in Poule B in ere te houden. Vooral omdat het publiek het mooi vindt. Bij hoge uitzondering wordt daar rekening mee gehouden.

13a. Toernooi

Om met de tijd mee te gaan wordt gesproken over een meer inclusief toernooi. Voorstel is om het team dat in de laagste poule als laatste eindigt volgend jaar in te ruilen voor LHBTIQ+-ploeg. Het bestuur denkt erover dit tijdens de komende The Day Before Bukkum aan de aanwezige deelnemers voor te leggen.

13b. Paul Boerdijk

Progressie. Nu Paul Boerdijk geen patatbakker meer is, maakt hij zich handenwrijvend op voor de ‘twee mooiste dagen van het jaar’.

14a. Nominaties

Die blijven geheim.

14b. Uitreiking

De bokalen blijven in ere, over de invulling wordt nagedacht. Uitgangspunt is dat er een uitreiking zal zijn.

  1. Bokalen

Niet duidelijk is waar alle bokalen zijn. Zo schijnt René van de Beker een beker thuis te hebben staan. Maar ook zou Bas Busscher een bokaal in handen hebben. Er wordt een beroep gedaan op de verschillende teams om zelf de melkbussen te graveren.

  1. Rondvraag

Ronald Stokvis vindt dat bij de Trefkoele niet meer achteruit ingeparkeerd mag worden. Gaat het bestuur daarin mee? De leden geven aan dit punt op te pakken. Ook komt een vraag over deelname van Alwin Lindeboom, omdat zijn aanwezigheid tijdens wedstrijden een overlijdensrisico voor hemzelf en anderen met zich meebrengt. Het bestuur distantieert zich ver van deze woorden. Rik houdt tot slot Maarten Pouwels in de gaten. In de Trefkoele, maar ook bij Almere City.

Om 22.13 uur wordt de vergadering afgesloten.