Bukkumvergadering 2023

HET OUDE STATION | 24-11-2023

Aanwezig: Rik, Chiel (notulist 1), Tom, Arjan (notulist 2)

1. Opening

De jaarlijkse Bukkum-vergadering wordt dit keer om 20.48 uur in grand café Het Oude Station geopend. Op de agenda staan dit keer liefst 24 agendapunten. Plaats van handeling is de zogenoemde pokertafel in die hoek waar vroeger de gokkast stond, maar ook de plek waar de voormalige uitbater tijdens een kaarttoernooi bijna door het raam denderde. Niettemin een misverstand, want de reservering van bestuurslid Chiel is door het personeel van het etablissement niet helemaal goed aangekomen. In het grote boek is namelijk een Bukkum-tafel voor de volgende dag vastgelegd. Toch wordt besloten vanavond te vergaderen en knopen door te hakken.

2. Agenda

Als geschetst liefst 24 punten. Afgesproken wordt om kordaat punt voor punt af te handelen, zonder al teveel rook- en plaspauzes. Dat eerste is sinds kort niet meer te voorkomen, toch wordt overlegd om beide te combineren. Op de agenda verder geen op- en aanmerkingen.

3. Mededelingen

De vier bestuursleden van Bukkum geven aan ieder geval ook dit en volgend jaar door te gaan met het besturen. Tom is daarbij zonder twijfel en geeft aan in ieder geval voor de 50 edities te gaan. Daarmee bedoelt hij totale aantal Bukkumtoernooien dat nu geweest is, en niet alleen die hij mede organiseerde. Omdat nu editie 48 voor de deur staat, gaat Tom nog zeker twee jaar verder. Hij deelt verder mee dat hij voor de tweede keer vader wordt.

Bukkum is dit jaar op zondag, maar voor Rik en Arjan is dit verder geen probleem. Chiel heeft weinig mede te delen, maar komt wel met het idee voor Bukkum-merchandise op de proppen. Besloten wordt dit na de vergadering verder te onderzoeken.

4. Lief en Leed

Traditioneel wordt een rondje langs de lijst van Erebukkums gemaakt, met als uitgangspunt om per gedecoreerde in te schatten of de persoon in kwestie nog in leven is of niet. Bij twijfel wordt besloten nog geen kruisje te zetten. In Dalfsen verder de nodige echtelijke meningsverschillen die uitdraaiden in ieder geval vraag en soms ook aanbod op de woningmarkt. Ook zijn er verschillende bedrijfsjubilea te vieren. Zo timmert Mike Elsman al 25 bij Bongers aan de weg. En aan huizen.

5. Ingekomen stukken

De mailbak van Bukkum – adres: bukkumdalfsen@gmail.com – wordt weer figuurlijk op de tafel leeggekieperd. Het afgelopen jaar geen digitale post, waardoor het bestuur concludeert dat geen bericht, goed bericht is. Wel is de leiding via via ter ore gekomen dat Herben Scherpenkate zich als vakbondsleider van de arbitrage heeft opgeworpen en meer consumptiemunten eist. Met name omdat de boodschappen, voornamelijk van zijn eigen werkgever, het afgelopen jaar flink duurder zijn geworden. Van het voorstel wordt afgezien, omdat munten in de praktijk niks met inflatie te maken hebben. Ook laat Herben weten niet te willen fluiten tijdens wedstrijden van Vechtdiek. Aansluitend wordt overwogen om Vechtdiek vaker in te plannen. Robert Lans wil ook fluiten. Maar alleen kort, en dan heeft hij het niet over de lengte van blazen of de tijdsduur van wedstrijden, maar meer over het aantal duels dat hem zal worden toegeschreven.

6. Media

Wederom zal een beroep worden gedaan op de media om het wel en wee van Bukkum te verslaan en te verspreiden. Arjan geeft aan het dialectstukje dat als Bukkumbode in de Oprechte Dalfser Courant wordt opgenomen wat te vereenvoudigen, omdat het de Dalfsenaar boven de pet gaat. Nu dialectkoning Derk Bosscher onlangs is overleden, staat Arjan voortaan op eigen benen. Afgesproken wordt om de vader van Philip Sibelt waar nodig in te schakelen voor historische hulp. Chiel, Rik en Arjan zijn voorstander van het uitnodigen van omroep Ongehoord Nederland. Tom niet.

7. Socials

Bukkum beschikt over X, Instagram en Facebook, zo blijkt uit een opsomming. Meer dan zat, en over het algemeen gaat het goed. Tom stelt voor met ‘content creators’ te gaan werken, maar de rest weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Toch ziet Tom mogelijkheden en krijgt permissie voor het uitwerken van een enquete. Waar die precies voor is, blijft eveneens onduidelijk, maar Tom krijgt de vrije hand.

8. Website/Dropbox

De website wordt ieder jaar duurder en in praktijk zou dit te maken kunnen hebben met inflatie die gaande is. Ondanks oplopende kosten is de karakteristieke afbeelding van een vis en een vissende man nog altijd te vinden. Het werken met de dropbox blijft bevallen, omdat daar bestanden in gedropt kunnen worden.

Henk Borgmeijer breekt in en vertelt dat hij in 1987 de eerste melkbus aan Martien Boverhof heeft uitgereikt. Hij geeft daarbij aan dat dat mooi was, en vraagt daarbij om een soort van bevestiging.

De lijn van het bezoekersaantal van de Bukkum-website is vergelijkbaar met die van het zetelaantal van de SP in de Tweede Kamer: dalen, dalen, dalen. Uit IP-onderzoek blijkt dat alleen nog Bennie Offenberg zich op het platform begeeft. Wel wordt opgemerkt dat die betreffende Erebukkum de website als startpagina heeft ingesteld, en er dus niet zachtzinnig met opheffing of al te grote veranderingen moet worden omgesprongen. Alex Scherpenkate – aan de bar met Bert van Oenen, beter bekend als de joker in het Bukkum-kaartspel – laat weten nooit op de website te kijken. Toch vindt hij dat die wel moet blijven. Rik heeft de dropbox nog bijgewerkt.

*ROOKPAUZE*

9. Zaaldienst

Hoewel het meer bij het agendapunt ‘toernooi’ hoort, wordt besloten om het schema dit jaar op Oudejaarsdag om 9.50 uur stipt op de socials te delen. Bezoekers en supporters kunnen zich dan voorbereiden en inschatten wanneer de wedstrijden van hun favoriete team plaatsvinden. Handig is juist ook dat ploegen die minder goed in de markt liggen gemeden kunnen worden. Bij Het Rooie Dorp worden dit jaar minder toeschouwers verwacht.

Robert Haarman en Richard Noordman zijn opnieuw bereid gevonden om de zaaldienst van hal 1 op te pakken. Wellicht dat Haarman-junior en Noordman-junior hal 2 voor hun rekening nemen. Maar dat wordt pas op de dag van het toernooi bepaald. Uitgangspunt is om opnieuw alles synchroon op te pakken, maar dat hal 1 daarin de leidende rol heeft. Verwachting is dat dit goed gaat.

10. Ballen

Ontmoetingscentrum Trefkoele+ zal de ballen regelen. Opnieuw plofballen, waar niet iedere Bukkummer overigens lovend over spreekt. Onduidelijk is of de burgemeester nog komt kijken.

11. Melkbussen

Chiel pakt de melkbussen op. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk door te zorgen dat ze op Oudejaarsdag weer uit te reiken zijn. FC Ankum bezit de kleine melkbus. Arjan vraagt zich af of het winnende team na drie keer achter elkaar te hebben gewonnen de bokaal mag houden. Besloten wordt om dat volgend jaar opnieuw te bespreken. Mike Elsman, aanvoerder van Grutte Mölle heeft de grote melkbus. Hij graveert hem eigenhandig.

12. Scheidsrechters

Er zijn genoeg scheidsrechters. Er is zelfs een groepsapp, met alle leidsmannen van het Bukkumtoernooi en bestuurslid Rik. De rest van het bestuur is hier niet van op de hoogte. Richard van Eerbeek, de broer van Werner van Eerbeek, is hoofd-scheidsrechter. Jan Grobbé zal eveneens zijn opwachting maken. Gevard wordt er dit jaar nog niet, misschien wel gefart.

13. Hesjes

Ook die zijn in het bezit van Trefkoele+, toch zal Chiel zorgen dat ze er ook daadwerkelijk zijn. Besproken wordt om linten in te voeren, zoals dat vroeger op gerenommeerde basisscholen als ’t Polletje, ’t Kleine Veer en De Schakel tijdens gymles gebeurde. Nadeel is alleen dat voor sommige deelnemers met het verlopen van de jaren geen lint, maar een spandband nodig is. Ook wordt aan sjerps gedacht.

14. Trefkoele+

In aanloop naar de 48ste editie van Bukkum werd het bestuur geconfronteerd met een vervelende mededeling. Het ontmoetingscentrum aan de Ruigedoornstraat was voor zondag 31 december immers vastgelegd door een kerkgemeenschap. Nadat vooral Chiel en Tom al vloekend om opheldering hebben gevraagd, bleek er binnen de organisatie van Trefkoele+ een fout te zijn gemaakt. Een werknemer is inmiddels ontslagen. Aangezien Wim Bosch er ook deze eeuw nog altijd werkt, wordt vermoed dat het om een jeugdig en nieuw personeelslid zou gaan.

Opnieuw wordt besloten een winnaarstafel in te richten. Vorig jaar liep dat ietwat in de soep, omdat twee van de vier bestuursleden zelf in de finale stonden. Zodoende wordt afgesproken dat Chiel dit deel voor zijn rekening neemt. Er moet een bordje op de tafel komen met ‘gereserveerd vanaf 14.55 uur’ daarop.

Het bier was tijdens de afgelopen editie goed van temperatuur, koud dus. Vanuit de organisatie zijn geen bonnen meer overgebleven, ook zijn alle rekeningen betaald.

15. Merchandising

Tom pakt de handschoen op. Alex zegt iets van de bar, maar dat raakt kant noch wal noch andere gasten.

*ROOKPAUZE*

16. Poule A/Poule B

Poule A: De sfeer is goed, en er wordt niet te fanatiek gevoetbald

Poule B: De sfeer is goed, maar wel wat grimmiger dan in Poule A

De indeling en het schema zijn als vanouds al in het voorjaar voor elkaar gemaakt. Als gezegd wordt een en ander pas om 9.50 uur op het toernooi gedeeld. Dat verkleint de kans op een warming-up en zodoende op fanatisme. Tom gooit de mogelijkheid van een damespoule op tafel. Daar blijft het bij.

17. Financiën

Het gaat goed met de financiën, meldt penningmeester en gelddeskundige Tom. Hoewel er momenteel geen uitgaven gedaan kunnen worden, omdat die dan eerst op het persoonlijke bordje van Tom komen te liggen. Het woord ‘witwassen’ valt. De huur van ontmoetingscentrum Trefkoele+ wordt steeds hoger, hoewel dit in praktijk niets met inflatie te maken zou moeten hebben. Muntjes worden eveneens duurder. Afgesproken wordt om het inschrijfgeld per team omhoog bij te stellen.

Barteld van Oenen breekt in tijdens de vergadering, en overlegt wat met Tom. Waar dat over gaat blijft onduidelijk.

18. The Day Before Bukkum

Tom laat na overleg met Barteld weten dat hij gaat emigreren als Mona Keijzer (BBB) minister-president van Nederland wordt. Of dit voor of na The Day Before Bukkum is valt nog te bezien. Getwijfeld wordt wat met emigreren wordt bedoeld, omdat een doorsnee Amsterdammer het verhuizen vanuit de grachtengordel al als een neerwaarste volksverplaatsing ziet. Waarvan akte.

Rik regelt traditioneel The Day Before Bukkum. Dat regelen gaat hartstikke goed, en dit jaar hoopt hij er op de dag zelf ook bij te zijn. Rik vraagt of de rest meer inspraak wil, maar krijgt een overduidelijk ‘beslist niet’ als reactie terug. Vorig jaar zorgde Martijn Everts voor vuurwerk, vooral buiten het veld. Overwogen wordt hem weer te benaderen, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat Martijn zichzelf zal opwerpen. Tijdens The Day Before Bukkum worden elektrische fietsen toegestaan. Aandachtspunt blijft een locatie dicht bij de geplande en gereserveerde locatie, zodat Harold Eijkelkamp en chaperone Erik Schiller ook ergens kunnen zitten.

19. Entertainment

Een deuntje dat hoort bij RTL-programma Rad van Fortuin belooft veel, maar verder blijft het stil.

20. Kleedkamerindeling

Gaat al jaren heel strak, met oog voor polarisatie. Vandaar dat de teams van FC Ankum en Gerner traditiegetrouw in de eerste kleedkamers zijn te vinden.

21. Uitreiking

Die wordt ook dit jaar pas na het toernooi gehouden.

22. Nominaties

Nominaties worden uitvoerig besproken, maar blijven voor deze avond binnen de muren van Het Oude Station. Het gaat niettemin onder meer over geklaag bij buurt-barbecues, het hebben van familie-accounts op Instagram, Bukkummers die zich inzetten als mascotte en verkeerd opgenomen reserveringen tijdens de jaarlijkse vergadering van Bukkum.

23. Rondvraag

Henk Borgmeijer heeft een vraag, maar naarmate de zinnen vorderen blijkt het meer om een opinie te gaan. Het komt er op neer dat Henk een liefhebber van Dalfsen is, maar dat er ook 20 procent van de inwoners op Geert Wilders heeft gestemd. Hij kan dat moeilijk met elkaar rijmen.

24. Sluiting

De vergadering wordt gesloten. Roken wordt niet meer gezien als pauze.