Welkom op de site van de Bukkums!

Een site over een prachtig plaatsje in het Overijsselse Vechtdal en in het bijzonder over een buurt daar in het hartje van het oude dorp. De Bukkumbuurt. Een buurt waar lang nog bepaalde gebruiken gehandhaafd werden die elders al lang afgeschaft waren. Waar saamhorigheid en noaberschap zorgde voor een opmerkelijke sociale cohesie in die buurt. Een buurt waar zelfs een monumentje voor opgericht is. En een buurt met verhalen. Vanuit die buurt is in de jaren zeventig, door jongens die daar geboren en getogen zijn en inmiddels elders wonen, een voetbaltoernooi uit de grond gestampt. Het Bukkumtoernooi.
Dat toernooi is sedertdien een niet meer weg te denken jaarlijks terugkerende happening op oudejaarsdag in Dalfsen.

De Buurt
De Bukkumbuurt ligt in het hartje van het oude dorp. Globaal kun
je zeggen dat het tussen de twee kerktorens en de Molendijk en
Pastoriestraat is gesitueerd. De vroegere Koestraat
(nu Wilhelminastraat) was en is de hoofdader van de buurt.
De naam Bukkum komt van bokking (gerookte haring). De
Bukkumbuurt was toendertijd een echte volksbuurt waar het
goedkoopste vlees, de bukkum, veel gegeten werd.
Men beweerde zelfs dat de buurt er naar rook. Vandaar.
Tal van kleine neringdoenden maakten de buurt tot een
levendig geheel. Bijna iedereen in de buurt had een bijnaam.
Beroemde bukkumers waren Keugie, Tukkert, Grotendorst, Zwiepus, Jo Pond en Mansie. Het cafe van ‘Bernard van Mansie’ (Lenferink) was naast tapperij ook een centrum van sociale activiteiten in de buurt. Verenigingsavonden, bruiloften, partijen en zelfs begrafenissen, alles gebeurde daar in de buurttapperij. Een bijzondere gewoonte van de buurtbewoners was als er een nieuwe aspirant-bukkum in de buurt kwam wonen of er werd getrouwd, dat je dan binnen zes weken de buurtbewoners moest uitnodigen voor een verdere kennismaking. Mocht je dat vergeten,dan kon je er van op aan dat er op een morgen een niet al te verse Bukkum precies voor de brievenbus aan de deur kwam te hangen, om je er fijntjes, mede namens de geur, er aan te herinneren dat….