Bukkum

Welkom op de site over een prachtig plaatsje in het Overijsselse Vechtdal en in het bijzonder over een buurt daar in het hartje van het oude dorp. De Bukkumbuurt.

Een buurt waar lang nog bepaalde gebruiken gehandhaafd werden die elders al lang afgeschaft waren. Waar saamhorigheid en noaberschap zorgde voor een opmerkelijke sociale cohesie in die buurt. Een buurt waar zelfs een monumentje voor opgericht is. En een buurt met verhalen. Vanuit die buurt is in de jaren zeventig, door jongens die daar geboren en getogen zijn en inmiddels elders wonen, een voetbaltoernooi uit de grond gestampt. Het Bukkumtoernooi.Dat toernooi is sedertdien een niet meer weg te denken jaarlijks terugkerende happening op oudejaarsdag in Dalfsen.

De Buurt
De Bukkumbuurt ligt in het hartje van het oude dorp. Globaal kun
je zeggen dat het tussen de twee kerktorens en de Molendijk en
Pastoriestraat is gesitueerd. De vroegere Koestraat
(nu Wilhelminastraat) was en is de hoofdader van de buurt.
De naam Bukkum komt van bokking (gerookte haring). De
Bukkumbuurt was toendertijd een echte volksbuurt waar het
goedkoopste vlees, de bukkum, veel gegeten werd.
Men beweerde zelfs dat de buurt er naar rook. Vandaar.
Tal van kleine neringdoenden maakten de buurt tot een
levendig geheel. Bijna iedereen in de buurt had een bijnaam.
Beroemde bukkumers waren Keugie, Tukkert, Grotendorst, Zwiepus, Jo Pond en Mansie. Het cafe van ‘Bernard van Mansie’ (Lenferink) was naast tapperij ook een centrum van sociale activiteiten in de buurt. Verenigingsavonden, bruiloften, partijen en zelfs begrafenissen, alles gebeurde daar in de buurttapperij. Een bijzondere gewoonte van de buurtbewoners was als er een nieuwe aspirant-bukkum in de buurt kwam wonen of er werd getrouwd, dat je dan binnen zes weken de buurtbewoners moest uitnodigen voor een verdere kennismaking. Mocht je dat vergeten,dan kon je er van op aan dat er op een morgen een niet al te verse Bukkum precies voor de brievenbus aan de deur kwam te hangen, om je er fijntjes, mede namens de geur, er aan te herinneren dat….

Historie

De eerste jaren, gerekend vanaf 1976, was er eigenlijk nog geen sprake van een toernooi maar was het meer een potje voetbal in de Trefkoele tussen oud Bukkum Dalfsenaren en jongens die nog in het dorp bivakkeerden. Voor de wedstrijd werden we uitgenodigd in de Bukkumbar De Brinkhof om oliebollen en appelflappen te proeven vergezeld van een sigaar. Gezelligheid was troef. Na de wedstrijd een flinke nazit (bij Henk Krol bij de brug) waar veel Dalfsenaren op afkwamen Het was er dan zo gezellig dat menig deelnemer 12.00 uur thuis niet meer bewust meemaakte.

Vanaf ongeveer 1982 wordt het Bukkumtoernooi in een toernooivorm gespeeld met meerdere teams in verschillende pools. Steeds meer teams melden zich, vaak met fraaie oude buurtnamen. Om het hanteerbaar te houden is er een teamstop ingevoerd en strijden nu 20 teams om de melkbussen. Het credo van het Bukkumtoernooi is nog steeds ontmoeting en gezelligheid op oudejaarsdag.

Voorafgaand aan het Bukkumtoernooi wordt de dag voor het toernooi een fietstocht georganiseerd in de omgeving van Dalfsen. De inmiddels beroemde en beruchte Day Before Bukkum. Dit alles om de banden weer aan te halen tussen oud deelnemers en deelnemer van nu.

Bukkum 2015