Notulen

BUKKUM NOTULEN 17-11-2018 – GRAND CAFÉ HET OUDE STATION

Ook dit jaar wordt er weer een Bukkum-toernooi gehouden, en omdat het zo hoort is er opnieuw een vergadering belegd. Het bestuur heeft besloten om samen te komen in grand café Het Oude Station. Aangezien Tom Kelder met de auto is gekomen (minpunt) en Chiel Huisjes op zondag moet voetballen (minpunt) drinken alleen bestuursleden Rik Hogenkamp en Arjan Bosch bier (twee pluspunten). Besloten wordt om eerst de agenda maar eens op een viltje op te stellen (zestien punten). Vervolgens wordt daarna de agenda punt voor punt afgewerkt, om zo de garantie te hebben dat Bukkum 2018 minstens zo’n groot succes wordt als de edities van 2017 en 2016 en vanzelfsprekend veel beter dan de toernooien daarvoor.

 1. OPENING

Bestuurslid Chiel Huisjes opent om 19.51 uur de vergadering, dat is 21 minuten na de afgesproken tijd. Er is niemand die daar om maalt.

 1. AGENDA

De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. Als extra agendapunt wordt punt 8b toegevoegd: Paul Boerdijk.

 1. WEBSITE

Bestuurslid Tom Kelder houdt een kleine presentatie over de website van het Bukkum-toernooi. Vooralsnog heeft de website in 2018 76 bezoekers weten te trekken. Daarbij wordt aangetekend dat de drukte naarmate het jaar vordert, en zeker als het aftellen naar 30 en 31 december is begonnen de server meer gasten over de vloer krijgt. Nu kost de website gemiddeld 2 euro per bezoeker per jaar. Het idee om de Bukkumsite achter een paywall te plaatsen worden voorlopig op een laag pitje gezet. Wel wordt besloten de website meer te promoten. Onder meer door in de notulen vanaf nu niet meer over de website maar over www.bukkum.nl te spreken. De mobiele versie van www.bukkum.nl werkt overigens naar behoren.

 1. BALLEN

Chiel geeft aan opnieuw te zorgen voor ballen. Eén bal per zaal, zodat er niet vanaf de tribune een tweede bal het veld in gegooid kan worden.

 1. SCHEIDSRECHTERS/ZAALDIENST

5A. Rik zegt weer zorg te willen dragen voor de scheidsrechters. Daarnaast wordt overwogen om ook de VAR zijn intrede in het Bukkum-toernooi te laten doen. Mede om motoragenten die niet tegen hun verlies kunnen tot de orde te roepen.

5B. De zaaldienst wordt opnieuw bedankt voor bewezen diensten en verzocht ook dit jaar weer paraat te staan. Het synchroon klokken blijft een punt van aandacht. Via een rechtstreekse verbinding tussen beide hallen van het ontmoetingscentrum zou dit moeten kunnen, toch wordt hier vanaf gezien.

 1. KAS

Het saldo is zoals altijd stabiel, alleen raken de bierglazen leeg zodat die weer moeten worden aangevuld.

 1. TREFKOELE+

Het Bukkumbestuur heeft dit seizoen niet overwogen De Trefkoele te verlaten. Wel zijn de bestuursleden het er unaniem over eens dat er gehamerd moet blijven worden op het bier binnen het ontmoetingscentrum. En met name de temperatuur, die met de klimaatverandering mee omhoog lijkt te gaan. Positief is dat Bukkum op de agenda van De Trefkoele is gezet. Onder de noemer als ‘sportevenement’ nog wel, waar het ontmoetingscentrum zelf als ‘tempel’ wordt omschreven.

 1. LIEF EN LEED

Het is een rustig jaar geweest in het dorp, zodat het al snel over koetjes en kalfjes gaat. Er wordt nog even stilgestaan bij de overleden Ere-Bukkums en op www.bukkum.nl worden de kruisjes achter hen die ons ontvallen zijn bijgewerkt. Bij twijfel wordt er vooralsnog geen kruisje geplaatst.

     8b. PAUL BOERDIJK

Het Bukkumbestuur vraagt zich af of Paul Boerdijk – ‘dit zijn de twee mooiste dagen van het jaar’- er deze editie wél zal zijn. Er wordt een vergelijking met een tulp gemaakt. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar vaak valt het tegen. Bovendien is Paul er meestal maar een halve dag.

 1. SOCIAL MEDIA

Er wordt besloten gewoon met social media door te gaan. En ook op andere fronten van ons te laten horen. Overwogen wordt een offerte te laten maken voor grote letters die samen ‘I Bukkam’ vormen en die voor De Trefkoele te zetten. De automatische Twitterfeed die berichten direct doorplaatst op Facebook wordt uitgeschakeld. Oud-bestuurslid Herben Scherpenkate worstelt hier al jaren mee, besloten wordt om hem in dit geval niet als voorbeeld te zien. Ook komt het privacybeleid ter sprake, waarbij wordt gewaarschuwd op te passen met foto’s. Tom en Chiel weten dat mensen zich op het werk ziek hebben gemeld, terwijl ze wel bij The Day Before Bukkum zijn. Rik en Arjan merken op dat dit soms ook voor erkende kerkgangers het geval is.

ROOKPAUZE

HEROPENING: 20.52 UUR

 1. MEDIA

Ook nu worden de media weer actief op de hoogte gesteld van het wel en wee rond de Bukkumdagen. Onder media worden erkende regionale en lokale kranten, dag- en weekbladen verstaan. Een doe-het-zelf-site met doorgaans tenenkrommend geformuleerde zinnetjes over schweinhaxen, blokhutten en wildmenu’s laat Bukkum aan zich voorbij gaan. Daarbij wordt aangetekend dat iedereen welkom is om verslag van de activiteiten der Bukkums te doen.

 1. THE DAY BEFORE BUKKUM

The Day Before Bukkum wordt ook nu op 30 december gehouden, waarbij het aanvangstijdstip op 12.00 uur zal liggen. Uit een evaluatie over de editie van 2017 blijkt dat het toen niet warm was. En ook dat er door de fietsers geklaagd werd over opspattende spettertjes. De organisatie van beide etablissementen die zijn aangedaan – zalencentrum Mansier en café Calluna – was volgens verschillende deelnemers ‘gewoon top’. Chiel geeft aan dat het mooi was dat we vorig jaar binnen de gemeentegrenzen van Dalfsen zijn gebleven en niet naar bijvoorbeeld Lemelerveld zijn gegaan. Hij wordt vervolgens door de aanwezigen topografisch onderwezen. Ook wordt gesproken over de penningmeesters van de dag, waarbij het leuk zou zijn als er een mix wordt gemaakt van twee mensen die elkaar niet zo goed liggen.

 1. POULE-INDELING/MELKBUSSEN/TOERNOOIOPZET

Zoals gebruikelijk wordt de indeling weer vooraf op www.bukkum.nl geplaatst en krijgen de aanvoerders een uitnodiging toegestuurd. Het schema wordt vervolgens pas op de dag des oordeels bekendgemaakt. Dit om iedereen op tijd binnen De Trefkoele te hebben. Over de indeling valt niet te corresponderen en promotie- en degradatieregels vanuit het verleden bieden geen garantie voor nieuwe edities. De melkbussen worden eveneens ingezameld, waarbij er eentje achter de bar bij Het Oude Station blijkt te staan.

De toernooiopzet blijft ongewijzigd, omdat dit zoals zo vaak bij Bukkum weer tot in de perfectie was verzorgd. De geldende en niet-geldende regels worden gehandhaafd, wel wordt overwogen om teams waarvan kinderen achter de microfoon gaan zitten te straffen. Ruimte voor nieuwe teams is er ook dit jaar niet. Speciale aandacht voor team Millingen, dat vorig jaar op de valreep een ploeg op de been kon brengen. Ze krijgen een laatste kans, mits ze met louter Dalfsenaren op én The Day Before Bukkum en Bukkum verschijnen. Het laten maken van spelerspassen is een optie, al is het alleen maar omdat ze van plastic zijn.

ROOKPAUZE

 1. RONDVRAAG

Geen vragen.

PUNT 14, 15 EN 16 worden geschrapt

SLUITING: 22.12 UUR