Bukkumbode

Bukkumbode 2020

Olderenuurties en zoemborrels

Lokdown, doar hadd’n weij bie ’t begin van t Bukkumtoernooi zo’n vievenveertitg joar e-lee’n nog nie van e-huer’d. Mar noe is’t zoverre, en bunt weij m’t zien all’n an-e-weez’n op ’t huus. Binn’n agter de raam’n zit weij van oans af te koekeloer’n. Um te beginn’n stûpp-ie de geeraaniums in de bloem’npot, doarnâ ziej’ ze grûh’n, kump ze tôt bleui, woarnâ ze uut-ej-ndelûk treur’g giet hang’n en noar de gruunte-, tuun- en fruutbak kunt. Af-eleup’n joar heb’t weij ’t van dichtbie mit kunn’n maak’n. De tied giet dan wel skier langzoam veur-bie.

Tweej-duuzend-twint’g is zonder ienige twief’l ’t meeste ekztreme joar in de geschied-nis van Bukkum en ien van de meest beij-zundere joar’n in de gemeenskap zel’f. Dat haj ’n joar e-leed’n niet kun’n verwacht’n, en ‘oewel ie niet loatdunk’nd oaver de woord’nskat van de deursnee Dalfsenoar mag dênk’n, bunt er zo weer wat nije betekeniss’n an den Dikken van Dalfsen toe-ê-voegd: koronakugger, mondkappieswiegeroar, ’n slimm’n en ’n domm’n lokdown, aanderhaalvemeetersoamenleeving – det bunt een kissie vol Bukkums op ’n rie – tuunbezoek, kerstzoemborrel, olderenuurtie en reprodukzieziefer.

As weij ’t in disse tied oaver looplien’n hebb’n, dan denkt weij niet meer an ’n taktieze wieze van veurtbeweeg’n om een teeg’nstand’r te ontwiek’n, moar an de suup’rmarkt, woar weij ’n aand’r de ruumte geev’n. ’n Bubb’l is gien broez’nd waat’r mee’r en beij ’n nije golf eb’t weij ’t nie’t langer oaver ’n nije Duutse waag’n. En dan hej nog de zobenuumde virooloog’n, keâl’s det drok bunt mit bakterien en mickoskoop’n. Noe bunt weij bie-na zel’f zoo’n weet’nskapper en weet’n weij ’t beste hoe van Covid Covort te maak’n.

Oondertuss’n stel’t ’t de soamenleêving op de pruuf. Noar buut’n, noar binn’n. Det mag wèh, det mag nie. En wat denne wèh mag, mag ’n aand’r weer nie. En wat d’n aand’r niet mag, mag van de iene weer wèh. En as de iene dut wat van ’n aand’r niet mag, dan mag ’n aand’r ’t det van de iene weer wèh. Noar binn’n, noar buut’n. Zie doar moar iens wegwies in te word’n. Ie zult oe d’r biena in verslikk’n. Moar dan muj nog oppaass’n ok, want veur je ’t wet begîn ie te hoest’n en te proest’n en begunt ’t heele verhoaltie weer van veur af an.

Aj dan dicht’rbie zuumt – zoem’n hef ok ’n heele aand’re beteeknis e-kreeg’n – dan bunt de gevolg’n vulle groot’r. De kroeg’n en eetskuur’n maak’n donk’re uur’n deur, in Roos’ngaarde holt ze zich stille in de hoop det ’t oaverwaait en ok de winkels skiet de rooie ziefers in. En dan muj aacht’r d’n veurdeur nog niet vergeet’n, woar muur’n dichter- en dichterbie kump. Ie zult ‘r hoast zwartgall’g van word’n. Of een bettie lennig in de bott’n.

En ach, dan giet ’t Bukkumtoernooi nog iens ’n joartie verder, hoewel-ie nog weh wat kunt verwacht’n van d’n organisaazie. Prikakzies zo deur de daag’n hen. Het nije joar begint dan mt olieboll’n en sjampanje deur’t mondkappie. Kiek ok iens noar mekare umme: ‘ n oale katte wul ok nog wel ‘ ns e-eaid wörn. Weerumme noar vrogger, toen God nog Gait hiettn en kissies bier va holt waarn. Hoop’lijk kun’t we in 2021 met een spuut, een hele tied vooruut. Een goed nij joar!

Arjan Bosch