Bukkumbode

FC Bukkum, metdoen is belangriek

’t Neerlaandse voetbal is op zien dieptepunt aan’e’kum’n. Ut zinnegie dat ut letste joar misschien wel ’t beste omschrieft van allemoal. De vaderlandse ploeg hef ’n bedroev’g partijgie wedstrieden e’spult en dut dan ok niet met an ’t weeldkampioenskap, volg’nd joar bie de Russ’n. En de klubs uut Amsterdam, Eindhov’n , Arnh’m, Utreg en Rotterdam haad’n in Europa ook maar bar wienig in de melk te brokkel’n. Op Dalser nivo, in de Bukkumbuurte en de rest van ’t darp kan ’t letste joar wel as histories word’n omskrev’n. Na joaren van vergaader’n, diskusseren an de barre, bie de groenteman’n en op de markte is ’t elukt om biede Dalser bloedgroep’n tot elkander te breng’n.  D’n roodgeel’n en de blauw’n zult komende joaren samen de 7,32  verdedig’n.

De jeugdspöllers van de voetbalclubs in het darp zult volgend joar soam’n worden e’voegd. Ie kunt  ‘t ’n bette vergelieken met de letste dag van ’t joar in Ontmoetingscentr’m De Trefkoele. Blauwwitte broeders heb’t opiens een roodgel’n tricot om de scholder hen hang’n, en andersumme. ’t Kan bliekbaar dan toch. De buut’ndienst van de gemiente Dalfs’n kan in ’t neie joar vast beginn’n met het weghoalen van ’t fietspaadie tuss’n de velden op Gerner. Ook kunt de bouwbedriev’n de muur’n in de gemienschappelijke kleedgebouw’n sloop’n. Met ’n zelfde tempo als dat de tribune op’e’bouwd is, dan is’t met Poas’n kloar.

Al m’t al ‘n mooi moment in de skiedenis van Dals’n, en ie kunt er nog breed over diskussieren bie ’t noaderende Bukkumtoernooi. Een naam veur de nieuwe klub schijnt ze nog te zoek’n, maar waarumme zollen ze niet verwiezen noar ‘t zoalvoetbaltoernooigie? Das immer een skiere veurloper en een veurbeeld van een goed huw’lijk. En as de bobo’s dan noar een name zuukt, dan is denne snel e’vund’n. Met ’n afkurting, as ze dat blieft. FC BUKKUM: Binnen Uur Kuj Kneed’n Ultieme Maradona. Maar ja, zulle zult wel veur een andere naame kiez’n. De Jonge Woudlopers, of wat er dan ok op mag lieken.

Orde noe, 2017 kroept langzoam naar ’t ende. De Bukkumbuurte is met de uutbrieding van ’t darp in oostlijke richting en de uutbrieding van ’t Waterfront – met ’t gezicht noar de rivier noemp ze det – centraler en centraler komm’n te ligg’n. Een beste fietstocht, om al det moois van dichtbie te bekiek’n. Ook de Bukkums pakt wieder de fietse, waarbie ze van zich zult loat’n heuren. Een proper gezelskap, det zich op de letste dag van ’t joar an ’t skap bij ‘t Olde Stationnegie meldt. De midwinterhoornbloazers zult zich ’t leplazarus skrikk’n, maar dat wilt ze met hun gebloas ook altied bie ander’n zien te beriek’n. Wandeloars en fietsvolk, dat zunder ’t te verwacht’n een toeter in de snufferd e’drukt kriegt. Muj oe eens veurstell’n, aj ‘s nachts in oe mandtie van Duteweerd ligt te sloap’n, er plutseling ‘n bloazer met zien apparaat begint’t te fluut’n. Dit joar kun’t wulle ’t weleens aans doen en de bloazer een bezoekkie terugge geev’n. Rond de letste uur’n van 30 december, deur een benevelde Bukkumer. Kiek’n wie de letste lach op ’t gezich hef stoan.

’t Joar 2017 was ook een joar van polietsie, det iene voor iene noar boam bint e’vall’n. Kiek, doar hej Klaas ‘Oant Moarn’ Agricola, burgemeister in Frieslaand. En oer-Bukkum Maurits von Martels mag’t proberen in Den Hoag, na ’t wetholderskap in Dals’n. Volksafkevoardigde op ’t hoogste plannegie, kuj Bukkum mooi nageev’n. In een poar moand bunt er wieder gemienteraadsverkiezing’n. Om de historie iens te goan bepaal’n overweegt Bukkum een gooi te doen naar ’t pluus te doen. Bukkums en zolte herings uutdeel’n, doar sloa je een heele bult stemm’n mee an de haak.

Om af te sluut’n: veur ’t neie joar stiet er al rap een mondiaal’n krachtmieting op ’t program. De Olympiese Speul’n, in Pyongcheng in Zuud-Korea. Metdoen is belangrieker dan triomfeer’n, zegt ze dan iedere vier joar. Met een bettie inleving zoj dat ook op Bukkum kunn’n toepass’n. Allenig is metdoen dan nóg belangrieker. Zorg daj erbie bent, det loatste daggie van ’t joar. Wulle ziet oe!